Menu

Bestuur

Het bestuur van Historisch Wormer bestaat uit:

  • Frank Tjeertes, voorzitter en secretaris
  • Jos Blokker, penningmeester
  • Paul Tjeertes, algemeen bestuurslid

Beloning voor bestuurders
De bestuurders van Historisch Wormer ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (artikel 3, lid 5 van de statuten).