Menu

Financiën

De balans, de staat van baten en lasten en een toelichting van Historisch Wormer over de afgelopen jaren vindt u hier:

2011-balans-en-exploitatie
2012-balans-en-exploitatie
2013-balans-en-exploitatie
2014-balans-en-exploitatie
2015-balans-en-exploitatie
2016-balans-en-exploitatie
2017 balans en exploitatie
2018 balans en exploitatie