Menu

ANBI

Historisch Wormer is door de belastingdienst erkend als een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de stichting geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die Historisch Wormer een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).