Menu

Historisch Wormer

In 2010 werd er een onderzoek gedaan naar de herkomst van het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk in Wormer. Bij dat onderzoek is niet alleen gekeken naar archiefstukken maar ook het scheepje zelf kreeg aandacht. We constateerden dat het in een desolate toestand verkeerde. Restauratie was de enige mogelijkheid om het 17e -eeuwse model te behouden. Tegelijkertijd hing er in de rooms katholieke kerk een even oud schilderij. Ook dat was toe aan een restauratie om het voor het nageslacht te behouden. Na overleg met deskundigen werd besloten om met een stichting te proberen fondsen te werven en beide objecten te laten restaureren: op 15 juli 2011 werd de Stichting Behoud Roerend Cultureel Erfgoed Wormer opgericht. 
Na de restauraties kwam het verzoek om te helpen bij de bewerking van een oude film. Door de veranderende activiteiten werd er voor gekozen om ook de naam van de stichting te wijzigen en gaan we nu als Historisch Wormer door het leven.